brain

Fobier

Fobier och kända fobiker

Specifik fobi

Specifik fobi definieras som en starkt överdriven och irrationell rädsla för objekt eller situationer. Då den drabbade utsätts för det fruktade leder det i stort sett alltid till omedelbar rädsla, som kan gå över i en panikattack.

Varför utvecklas specifik fobi?

Biologiska förklaringsmodell
Man har sett tecken på nedärvda rädslor hos många djurarter, till exempel reagerar ankor instinktivt genom att ducka då de ser något som liknar en hök. Många djurarter spelar även döda vid faror.

Det är lättare att utveckla rädslor för sådant som kan utgöra en fara, eller tidigare har utgjort en fara för människor, såsom insekter och höga höjder.
Däremot är fobier för moderna faror som till exempel vapen och miljöhot inte vanligt förekommande.
Genetiska faktorer är mest dominanta gällande specifika fobier mot levande djur.
De genetiska faktorerna kan dock inte ensamma förklara fobier.

Inlärningsteori
Man kan lära sig att bli rädd för något.även en en fobi kan, helt eller delvis, vara inlärd. När man har blivit rädd för något börjar man ofta undvika detta. Undvikandet vidmakthåller rädslan, dels för att man genom undvikandet känner sig lättad och dels för att man inte får tillfälle att märka att det var ofarligt.
Ofta kan man se att rädslor lärs in indirekt genom att man ser hur andra beter sig, som när ett barn ser att föräldrarna blir rädda då de ser en orm.
Ytterligare ett sätt att lära sig en rädsla kan vara genom uppsatta regler, som att "gå inte in i skogen, det finns så många farliga ormar där!".

Fobier och deras definition

Ablutofobi - Rädsla för att tvätta sig

Aerofobi - Rädsla för flygning

Agorafobi - Torgskräck. Fobi för offentliga platser.

Agyrofobi: Rädsla för att korsa vägar.

Aikmofobi - Rädsla för vassa och spetsiga föremål

Ailurofobi - rädsla för katter

Ancraofobi - Rädsla för blåst

Akrofobi - Rädsla för höjder

Akustikfobi - rädsla för ljud

Alektorofobi - Rädsla för kycklingar

Algofobi - rädsla för smärta

Amathofobi - rädsla för damm

Ambulofobi - rädsla för att gå

anatidaefobi - Rädsla fär att vara bevakad av en anka

Anthofobi: Rädsla för blommor.

Androfobi - Rädsla för män

Anglofobi - Rädsla för england och engelsk kultur

Anthropofobi - Rädsla för människor

Anupafobi - rädsla för att inte bli gift

Arachibutyrofobi - rädsla för att jordnötssmör ska fastna i gommen

Araknofobi - rädsla för Spindlar

Astrafobi - rädsla för blixtar, himlen, stjärnor

Aulofobi - rädsla för flöjter.

Aurorafobi - Rädsla för norrsken

Autofobi - Rädsla för ensamhet

Bacillofobi - Rädsla för mikrorganismer

Bakteriofobi - Rädsla för bakterier

Barofobi - rädsla för gravitation

Basofobi - rädsla för att falla

Batrachofobi - Rädsla för kräldjur

Bibliofobi - Rädsla för böcker

Blennofobi - rädsla för slime.

Bromidrosfobi - rädsla för kroppslukter

Brontofobi - åskrädsla

Caligynefobi - rädsla för vackra kvinnor

Carcinomatofobi - Rädsla för cancer

Cenosillicafobi - Rädsla för tomma glas

Charofobi: rädsla för att dansa.

Cherofobi - Rädslan för att bli för glad, då man tror att någon olycka ska komma i samband med lyckan.- Chrematofobi - rädsla för pengar

Chromofobi - rädsla för färger

Cibofobi - rädsla för mat

Coulrofobi - Rädsla för clowner

Cynofobi - Rädsla för hundar

Cyprianofobi - Rädsla för prostituerade

Dendrofobi - Rädsla för träd

Dentofobi - tandläkarskräck

Didaskaleinofobi - rädsla för att gå i skolan

Dikefobi - rädsla för rättvisa

Emetofobi - Rädsla för kräkning

Entomofobi - Rädsla för insekter

Eosofobi - rädsla för solnedgången

Equinofobi - Rädsla för hästar

Eremofobi - rädsla för ensamhet

Ergasiofobi - rädsla för att arbeta

Erotofobi - rädsla för sexuell samvaro

Erytrofobi - Rädsla för röd färg, rodnad

Etnofobi - Rädsla för människor av en viss etnicitet

Filematofobi - rädsla för att kyssas

Filofobi - rädsla för att bli kär

Fobofobi - rädsla för fobier

Fonofobi - rädsla för ljud

Fotofobi - rädsla för ljus

Gamofobi - rädsla för äktenskap

Genufobi - rädsla för knän

Gefyrofobi - rädsla för att åka över broar

Gerontofobi - rädsla för gamla människor

Geropeladofobi - rädsla för gamla, skalliga människor

Globofobi - Rädsla för ballonger

Grafofobi - rädsla för handskrift

Gymnofobi - rädsla för nakenhet

Gynofobi - rädsla för kvinnor

Harpaxofobi - rädsla för att bli rånad

Hedonofobi - Rädsla för nöje

Hematofobi - Rädsla för blod

Hierofobi - rädsla för kristna föremål och präster

Hodofobi - Rädsla för resor

Hoplofobi - Rädsla för vapen

Hydrofobi - rädsla för vatten

Hypnofobi - rädsla för sömn

Iatrofobi - läkarskräck

Iktyfobi - Rädsla för fiskar

Kainofobi - Rädsla för nya ting, situationsångest

Kakorrafiafobi - Rädsla för misslyckande

Kardiofobi - Rädsla för hjärtsjukdom

Keraunofobi - Rädsla för åska

Kinesofobi - rädsla för rörelse

Klaustrofobi - Rädsla för slutna utrymmen

Klinofobi - rädsla för att gå och lägga sig

Koprofobi - Rädsla för avföring

Kromofobi - Rädsla för färger

Lachanofobi - Rädsla för grönsaker

Lilapsofobi - rädsla för orkaner

Linonofobi - Rädsla för snören

Logofobi - Rädsla för ord

Lygofobi - rädsla för mörker

Lyssofobi - rädsla för att bli galen

Makrofobi - rädsla för långa väntetider

Megalofobi - rädsla för stora föremål

Mekanofobi - rädsla för teknik och maskiner

Melofobi - rädsla för att hata musik

Molysmofobi - rädsla för smuts

Mykofobi - Rädsla för svampar

Molysmofobi - rädsla för poesi

Mysofobi - Rädsla för smuts

Mytofobi - Rädsla för lögner

Nebulafobi - rädsla för dimma

Nekrofobi - Rädsla för döden, döda saker

Neofobi - rädsla för allt nytt

Nomofobi - Rädsla för att vara utan mobiltelefonkontakt.

Nosofobi - Rädsla för sjukdomar

Novercafobi - rädsla för svärmor

Nyctofobi - Rädsla för mörker

Olfaktofobi - rädsla för lukter

Ombrofobi - rädsla för att få regn på sig

Omphalofobi - Rädsla för att vidröra någons navel eller att någon annan ska röra deras egen navel.

Onomatofobi - rädsla för att höra ett speciellt ord

Ophidiofobi - Rädsla för ormar

Ornitofobi - rädsla för fåglar

Osfresiofobi - Rädsla för kroppslukt

Osmofobi: Rädsla för lukter.

Ostraconofobi - rädsla för skaldjur

Pantofobi - rädsla för allting

Papafobi - rädsla för påven

Paraskavedekatriafobi - Rädsla för datumet fredag den 13:e

Paralipofobi - rädsla för ansvar

Triskaidekafobi - Rädsla för datumet fredagen den trettonde

Parthenofobi - rädsla för oskulder

Pedofobi - rädsla för barn

Peladofobi - rädsla för skalliga människor

Peniafobi - Rädsla för fattigdom

Phallofobi - rädsla för penis

Pnigofobi - Rädsla för kvävning

Philofobi - Rädslan för att bli kär

Phobofobi: Rädsla för fobier.

Placofobi - rädsla för gravstenar

Podofobi - Rädsla för fötter

Pogonofobi - Rädsla för skägg

Poinefobi - Rädsla för bestraffning

Politikofobi - rädsla för att avsky någon politiker

Pteronofobi - rädsla för att bli kittlad med fjädrar

Pyrofobi - Rädsla för eld

Ranidafobi - rädsla för grodor

Scholionofobi - Rädsla för skolor

Scorodofobi - rädsla för vitlök

Sesquippedaliofobi - Rädsla för långa ord

Siderodomofobi - rädsla för att åka tåg

Sitofobi - Rädsla för mat

Skopofobi - Rädsla för att bli iakttagen

Skotofobi - Rädsla för mörker

Spermofobi - Rädsla för spermier

Spectrofobi - Rädsla för speglar och den egna spegelbilden.

Tafofobi - Rädsla för att bli levande begravd

Talofobi - rädsla för att bli begravd levande

Tetrafobi - Rädsla för siffran 4.

Teutofobi - rädsla för tyskar eller tyska föremål

Thanatofobi - Rädsla för döden, att dö

Thallassofobi - Rädsla för sjöar

Teknofobi - Rädsla för teknologi och vetenskap

Triskaidekafobi - Rädsla för talet 13

Trypofobi - Rädslan för klusterliknande saker, eller saker med små hål i, exempelvis vaxkakor.

Turofobi - Rädsla för ost

Uranofobi - rädsla för himlen

Verbofobi - rädsla för ord

Vitricofobi - rädsla för svärfar

Xanthofobi - rädsla för färgen gul

Xenofobi - rädsla för främlingar

Xyrofobi - rädsla för rakblad

Zoofobi - rädsla för djur

Specifik fobi. Diagnos

Diagnosen specifik fobi ställs utifrån specifika kriterier.
Den drabbade ska bland annat inse att rädslan antingen är överdriven eller orimlig och uthärdar det obehagliga under intensiv ångest eller undviker det helt.
För att diagnos skall ställas krävs dessutom att problematiken orsakar ett påtagligt lidande eller i betydande grad stör vardagliga rutiner och aktiviteter.
Problemet ska ha varat minst ett halvår.

Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom, (GAD, generalized anxiety disorder) innebär att en person känner allmän överdriven oro och ängslan som inte är kontrollerbar.
Generaliserat ångestsyndrom börjar oftast under barndomen eller tonåren. För att få diagnosen ska man ha långvariga besvär som gör det svårt att sköta ett arbete, fungera socialt och fungera i familjelivet. För diagnoser generaliserat ångestsyndrom ska ett flertal av följande symptom visas:
* mer eller mindre konstant ängslig
* osäker
* okoncentrerad
* rastlös
* pessimistisk
* spänd
* stresskänslig
* lättretlig.
Oron kan i sin tur ge kroppsliga besvär som spända muskler, huvudvärk, tandgnisslan, svettningar, darrningar, muntorrhet, hjärtklappning, mag- och tarmbesvär och ett behov av att kissa ofta.Bli av med fobi eller generaliserat ångestsyndrom

Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller beteendeterapi (BT) är de behandlingsformer som visat sig uppnå bäst resultat för att bli av med fobier.
Behandlingen består dels av exponering och dels av att förändra de tankar som väcks av det fobiska. Exponering (att utsätta sig för det obehagliga) ska ske under kontrollerade former, upprepade gånger, stegvis och under lång tid.

Omfattning i Sverige.

Man brukar säga att 7-15 procent av befolkningen utvecklar en specifik fobi någon gång under livet. Den genomsnittliga debutåldern varierar för olika fobier från cirka 7 år för djurfobiker till cirka 22 år för flygfobiker. Fler kvinnor än män utvecklar fobier mot levande varelser, naturföreteelser och för specifika situationer.

Fobiska syndrom finns hos 1-2 % av befolkningen i Sverige. (2% bland kvinnor och 1 % bland män)

Generaliserat ångestsyndrom finns hos 4-5 % av den vuxna befolkningen. (5% bland kvinnor och 4 % bland män)

Panikångest finns hos ca 1 % av befolkningen. (1 % bland kvinnor och 1 % bland män)

Tvångssyndrom finns hos 1-2 % av befolkningen.(2% bland kvinnor och 1 % bland män)

Blandad ångest och depression finns hos ca 8 % av befolkningen (10 % bland kvinnor och 5 % bland män)

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) finns hos 5 % av befolkningen (7 % för kvinnor, 3 % för män). 8 % har någon gång i sitt liv haft PTSD.
Kontakta oss | telepati | savanter | genier